Betania barnevern

Almahuset Alta og Almahuset Kirkenes er omsorgsinstitusjoner som er godkjent av BUFETAT med 8 godkjente omsorgsplasser for ungdom i alderen 13-19 år.

Troen på personen

Vårt utgangspunkt er små enheter og tett oppfølging i skole og fritid. Relasjonsarbeid er den viktigste byggesteinen. Alle barn har behov for mestringsfølelse og i trygt samspill med en voksen er det mange grenser som kan flyttes. Vi arbeider med

  • Å fremme positiv selvoppfatning hos ungdommene
  • Å fremme mestring hos ungdommene
  • Å opprettholde og utvikle ungdommenes kontakt med familie og nettverk, der ungdommene og hjelpetjenesten mener er bra for ungdommen å ha slik kontakt.

Vi jobber i tråd med Bufetats veileder for standardisert forløp for omsorgsinstitusjoner. Vi tar utgangspunkt i kunnskapsmodellen «Barnets behov i sentrum», i tillegg til ICDP, Trygg base, Traumebevist omsorg og Trygghet og sikkerhet.

Fokus på Aktiviteter

Vi har stor tro på å bygge mestring, mening og utvikling gjennom aktiviteter og friluftsliv. Innendørs legger vi til rette for gode opplevelser; forming, musikk, gaming, legobygging og andre aktiviteter som måtte være ønskelig for den enkelte. Målet er at det skal finnes noe for alle, som møter hvert enkelt mestringsnivå, samtidig som det oppleves som overkommelig.

Både i Alta og på Kirkenes ligger Almahuset sentralt plassert, med kort vei til grunnskoler, videregående skoler og andre mulige dagtilbud. Begge byer kan by på et rikt aktivitetstilbud innenfor både kultur og idrett, lag og foreninger. Almahusene ligger i naturskjønne omgivelser med eget uteområde, samt nærhet til både fjell og fjord. Både Alta og Kirkenes har storflyplass og god tilgang til kollektivtransport for øvrig.

Kontaktinformasjon til våre institusjoner:

Alta:
Institusjonsleder Solfrid Nilsen Lund
solfrid@betania-alta.no

Kirkenes:
Institusjonsleder Irene Pleym Jakola
irene@betania-alta.no