Miljøterapeuter / Miljøarbeider – vikarer

Gå til søknadsskjema her… 

Vi har behov for tilkallingsvikarer som er trygg i sin voksenrolle og kan inngå i teamet i avdelingen rus-psykisk helse og bidra aktivt til kvalitet, trygghet og positiv utvikling for våre beboere.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter i tråd med faglige anbefalinger og beboeres handlingsplaner.
 • Være trygg og stabil omsorgsperson og aktiv deltaker i daglige gjøremål som kreves for å skape et hjem.
 • Utføre godt miljøterapeutisk arbeid ved å gi omsorg, skape trygghet og livskvalitet for beboere.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor helse/sosialfag/pedagogikk på videregående eller høyskolenivå
 • Annen relevant kompetanse vil bli vurdert.
 • Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt og du må være en stabil arbeidstaker som er en aktiv bidragsyter til nærvær- og sikkerhetskultur på arbeidsplassen.
 • Erfaring og mestring av metoden Terapeutisk Mestring av Vold er ønskelig. 

Andre krav

 • Stillingen krever god psykisk og fysisk helse, begrunnet i tjenestemottakeres behov.
 • Du må være trygg og selvstendig i voksenrollen.
 • God muntlig og skriftlig norsk.
 • Førerkort klasse B.

Vil tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Turnus med mulighet for arbeid både dag og kveld.

 Søkere må påregne å stille til intervju. Intervjuet blir tillagt betydning i vurdering av kandidatene.

Tilsetting skjer på vilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtale på tariffområde Virke – helse og sosiale tjenester. 2 % lønnstrekk til pensjonsordning.

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknadsfrist: 26.07.21

Spørsmål om stillingen kan rettes til virksomhetsleder:

Ann Mari Aae Christensen
tlf: 40020518
Epost: ann.mari@betania-alta.no