PSYKOLOGER / PSYKOLOGSPESIALISTER til oppbygging av TVERRFAGLIG KOMPETANSESENTER

Vil du sette et faglig avtrykk etter deg i Troms og Finnmark, og videre?
Vil du ha en sentral faglig rolle på en nytenkende arbeidsplass med lite byråkrati og store drømmer?
Vi søker etter dyktige og engasjerte psykologer som er motivert av å utvikle nye løsninger, vil være sentrale i fag- og tilbudsutvikling og som bruke vil kompetansen til å bygge et tverrfaglig kompetansemiljø innen psykisk helse og rus. Dette er første trinn i en oppbygging av nye tjenester.
Vårt tverrfaglige kompetansemiljø skal blant annet bistå våre samarbeidspartnere i levering og utvikling av helse- og omsorgstjenester.
Som psykolog hos oss vil du ha samarbeid med psykologfaglig nettverk med spesialistkompetanse innen fordypningsområdene barne- og ungdomspsykologi, rus- og avhengighetspsykologi og organisasjonspsykologi.

Les  mer her: www.engasjertomsorg.no