Spørsmål om alt fra bursdagsfeiring til røyking

Både pårørende og den som skal flytte, har ofte mange spørsmål om hvordan det er å bo på sykehjem (ved Betania. – tas bort) Hvordan er det med måltider og klesvask? Og hva med telefon og besøk?

Er det fast besøkstid ved sykehjemmene?

Det er ingen besøks- eller visittid. Pårørende og venner er hjertelig velkommen til å besøke de eldre ved sykehjemmet.
I forbindelse med måltidene, ønsker vi at besøkende ikke oppholder seg i stua der pasientene spiser.

Min mor røyker – kan hun røyke på rommet?

Vi har egne røykerom som er reservert for dem som bor her. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å røyke på rommene. For øvrig er sykehjemmene røykfrie for ansatte og besøkende. Dette gjelder også utenfor inngangspartiene, jmf. nasjonale bestemmelser om røykfrie inngangsparti på alle helseinstitusjoner.

Må jeg ha med egen seng?

Rommet du har fått, er utstyrt med en seng og garderobeskap. Utover det kan du innrede rommet slik du ønsker. Det er viktig at du tar med deg ting som er kjente og kjære for deg, slik at du føler deg hjemme her. Det er lister på veggene som du kan henge bilder fra. Det er ikke tillatt med gulvtepper, av hensyn til renhold, sikkerhet og framkommelighet for hjelpemidler.

Hva med måltider?

Alle måltidene serveres på gruppen du bor på. Dersom du ønsker å spise på rommet, er det anledning til det.
Frokost: når du står opp/ønsker det
Lunsj: kl. 12.30
Middag: kl. 15.30
Kvelds: ca. kl. 18.30

Er det mulighet for pårørende å overnatte på sykehjemmet?

På Furuly kan vi tilby et pårørenderom med en enkel seng og tilgang på dusj/wc. Her kan pårørende overnatte en kort periode, dersom de er på besøk og ønsker å være nært sin beboer.

Får jeg like godt medisinsk tilsyn som da jeg bodde hjemme?

Vi har fast tilsynslege ved begge sykehjemmene, og det er ukentlige legevisitter. Alle nye pasienter får en innkomstundersøkelse av legen, og videre foretas det en årlig legesjekk. I tillegg gis fortløpende oppfølging etter behov. Trenger du legetilsyn utover de faste legedagene, tar vi kontakt med den kommunale legevakten. Dersom pårørende som ønsker samtale med legen, må dette avtale på forhånd.

Må jeg selv ordne vask av mine klær?

Vi tilbyr vask av privattøy ved vaskeriet vårt. Det er viktig at alle plagg er merket. Vi bestiller inn merkelapper, og pårørende hjelper til med å sy dem fast.

Jeg har noen smykker som betyr mye for meg

Sykehjemmet er ikke ansvarlig for verdisaker som oppbevares på rommene. Gjenstander, smykker eller liknende som har stor verdi/affeksjonsverdi, bør ikke oppbevares på rommet.  Slike ting bør som regel oppbevares i hjemmet, eller hos pårørende/verge. Kontantbeløp kan låses inn på avdelingsleders kontor.

Far fyller 100 år denne sommeren. Kan vi bruke husets lokaliteter til en familiefest?

Ved bursdagsfeiring med familien er det anledning til å bruke lokaler på sykehjemmet. Dette må avtales med avdelingsleder på forhånd. Alle bursdager markeres sammen med de andre som bor på avdelingen. Kjøkkenet vårt sørger for kake til denne kaffen. på gruppen.

Hva skjer med min økonomi etter at jeg flytter på sykehjemmet?

Alle som har sykehjemsplass, har et fast %-trekk av trygden som går til kommunen.  Resterende beløp av trygden kalles kontantytelse, og utbetales til bankkontoen din. Vi kan være behjelpelig med å opprette og disponere en slik konto, og vil da ha regnskapsplikt for denne. Dersom du velger å oppbevare kontanter på rommet ditt, er det på eget ansvar.  Vi anbefaler at penger låses inn på avdelingsleders kontor. Slike beløp føres det kontantregnskap for. Vi er behjelpelig med å søke om verge for deg dersom du trenger hjelp til å ivareta dine økonomiske interesser. Det er Fylkesmannen som oppnevner verge.

Hva med forsikring?

Betania Alta har innboforsikring som dekker grunnleggende utrustning. De som har ting av særlig høy verdi, anbefales sterkt å ha egen forsikring, og eventuelt ikke oppbevare det på institusjonen.