Med omtanke for de
svake og mot til å
fronte de sterke

Betania Alta er den største private stiftelsen som driver med omsorgstjenester på non-profitt basis i Finnmark. Vi jobber innen tre områder:
• Sykehjemsdrift og omsorgsboliger
• Rus- og psykiatri
• Barnehager

Vi tilbyr 50 sykehjemsplasser, psykiatrisk dagsenter og ca. 40 omsorgsboliger innenfor eldreomsorg og psykiatri, samt to barnehager med 118 barnehageplasser. Vi har over 200 ansatte, i tillegg jobber ca. 30 frivillige i våre ulike prosjekter.

Hvorfor velge Betania Alta?

Betania Alta driver sin virksomhet på ideell basis. Dette betyr i praksis at:

• Betania Alta bruker ressurser til å utvikle tilbudet lokalt
• Betania Alta tar vare på mennesker i sårbare situasjoner og med spesielle behov
• Betania Alta preges av idealisme og handlekraft
• Betania Alta går ofte noen skritt ekstra med brukeren
• Betania Alta tenker langsiktig
• Betania Alta bidrar til å styrke idealismen i samfunnet
• Betania Alta utvikler bruken av frivillige

Engasjert omsorg er det viktigste vi gjør

I stedet for å ha mange nedskrevne verdiord, ønsker vi at medarbeiderne våre skal være bærere av dem. Vi vet at pasienter, pårørende, barn og foreldre merker at de har engasjerte mennesker rundt seg i små og store ting i hverdagen. Derfor har vi valgt disse ordene som våre verdiord – engasjert omsorg.