Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Grillkveld den 13. september 07 på Sierrahytta.

 
4
3
2
1