Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Informasjon Fagdager 2017

Tema:

"Glede og trivsel på jobb"

  • Sentrale deltemaer fra foredraget
  • Å trives i jobben og med hverandre
  • Jobben og livet – ønsket om det gode liv
  • Kjennetegn på gode arbeidsfellesskap
  • Når kommunikasjonen blir vanskelig
  • Å stå i arbeid og press over tid
  • Hvordan ivareta seg selv og andre
Sted og dato:

Fagdagene arrangeres på Scandic hotell i Alta.
Samme program kjøres dagene 24. og 25. april. Du kan da velge den dagen som passer best.

Kursavgift:

kr. 1 300,-

Påmeldingsfrist: 20. april
Avbestilling: Ved avbestilling av påmeldt kursdeltagelse etter 20. april belastes med 60% kursavgift.
Dokumentasjon:
Materiell som foreleserne ønsker å distribuere blir lagt ut på vår hjemmeside etter arrangementet.
Forbehold:
Arrangøren forbeholder seg retten til å endre programmet som følge av uforutsette forhold som sykdom mv.
Påmelding: Du melder deg på Fagdagene her...
Program Program pdf versjon
   
   
   

Kontaktpersoner:

Solfrid N. Lund 456 08 417 solfrid@betania-alta.no

Knut Klevstad 917 50 647 knut@betania-alta.no

 
4
3
2
1