Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 

Bilder fra Fagdagene 11.3.09.Få foredragsholdere klarer å holde publikums oppmerksomhet fanget en hel dag
uten manus og PowerPoints. Ingvard Wilhelmsen klarte det!


 

 

 

 

 

 


4
3
2
1