Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 
Påmelding - Fagdager 2017

 

 
For påmelding av flere personer - vennligst fyll ut et skjema per person
(Merk at eventuell overnatting må du bestille selv)
   
 
4
3
2
1