Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 
 

 

Renovering av det gamle barnehagebygget er i gang.
Nybygget var knapt tatt i bruk før snekerne var i gang med rivningsarbeider og renovering av det gamle barnehagebygget. Dette skal oppgraderes og stå ferdig når neste barnehageår starter. Bygget skal romme to baser. Det knyttes til nybygget med en glass-pasasje.

 
4
3
2
1