Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

 

 
2

- en kvinne i kamp for andre i nød -
Alma Halse var grunnleggeren av Betania i Alta.  Hun ble født den 7. desember 1907 på Åheim i Møre og Romsdal. Hun kom til Finnmark i 1933 som forkynner med støtte blant annet fra pinsemenigheten Filadelfia Ålesund. I Alta fikk hun klarhet over sitt kall: Å hjelpe foreldreløse, fattige og hjemløse barn. Senere skulle dette innbefatte også syke eldre. I 1937 etablerte hun barnehjemmet Betania i Bossekop. Før 2. verdenskrig kom det en rekke finske flyktninger som følge av Vinterkrigen i Finnland. Flere av disse fikk sitt midleyrtidige hjem på Betania. Gjennom krigsåra, total ødeleggelse ved den Tyske makts brenning av Finnmark, evakuering og gjenreisning ledet hun Institusjonen Betania med styrke og myndighet. Hun var en framsynt pioner som blant annet iverksatte sin egen psykiatrireform på 60 tallet ved at to omsorgsboliger ble bygd. Her fikk institusjonspasienter et nytt liv i egne leiligheter.

I 1963 ble hun tildelt Alle Kvinners ærespris og ble også tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 1965.

Alma Halse døde i Alta den 18. august 1969, 62 år gammel.

 
se også:
 

"Alma Halse - Misjonær med Kongens gull" en samling av John Moen.

  Arven etter Alma
 
   

   
Ved Betania er det reist en bauta
over Alma Halses liv og innsats.

4
3
2
1