Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Brukerinformasjon sykehjemstjenester
   
Ofte stilte spørsmål om sykehjemsoppholdet ved våre institusjoner
Faktaside om tilbudet i Stiftelsen Betania
Søknad om plass på våre institusjoner
Alta kommune sin hjemmeside
   
   
Aktuelle lover og regler for forskriften
   
   
   
   
   
 
EditRegion4
4
3
2
1