Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


 

 
 
Arrangert 9. og 10. mars
 

Fagdagene i 2006 hadde to hovedtema:

  • Marie Aakre og Jan Norum var fagansvarlig for temaet: Omsorgsverdier i en markedspreget endringstid (dag 1).
  • Marit S. Kise og Elisabeth Vatten var fagansvarlig for temaet : Iplos (dag 2)
 

Program - (Detaljert- pdf)
Program - (kortversjon- pdf)

Foredragsnotater - Marie Aakre:
- Hva er verdier verdt i en markedspregets endringsstid (Powerpoint - ca 2,5 mb.)
-Foredragsnotater - Jan Norum:
- Omsorgsverdier (Powerpoint - ca. 0,9 mb.)
- Snakk sant om livet (Powerpoint - nb. stor fil ca 4,3 mb.)
--Foredragsnotater - Marit S. Kise
- IPLOS Måling av kvalitet på pleie- og omsorgstjenester (Powerpoint - ca. 0,97 mb.)
--Foredragsnotater - Elisabeth Vatten
- IPLOS - forutsetninger og muligheter for bruk av IPLOS (Powerpoint - ca. 2 mb.)

4
3
2
1