Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


Fagdager 2013

 

Vi arrangerer fagdager 17. og 18. april 2013.
"Dagen i dag den kan bli vår beste dag..." er gjennomgangstema.

Fagdagene arrangeres på Rica hotell

Tema på foredragene:
- Etikk og kommunikasjon
- Arbeidsliv og livsglede
   
 
4
3
2
1