Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


Fagdager 2014

 

Vi arrangerer fagdager 18. og 19. mars 2014 på Rica hotell i Alta

Tema på foredragene:
- Arbeidsliv og arbeidsglede
- Arbeidsliv og rus
- Arbeidsliv og mobbing


   
 
4
3
2
1