Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


Fagdager 2016

 

Vi arrangerer fagdager 2. og 3. mai 2016

Tema på foredragene:
- Å bli mitt beste jeg
Med Trond Edvard Haukedal


   
 
 
   
Foredragsholdere
  Trond Edvard Haukedal
   
4
3
2
1