Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 Faksimile fra Adresseavisen 30. Oktober 1945
 
4
3
2
1