Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


EditRegion7
 
 

Karl Hykkerud ble født i Hjartdal i Telemark i 1920. Han døde 5.oktober 2001. 
I 1946 kom han til Alta som ansvarlig for hjemflyttingen av barnehjemmet etter evakueringen høsten 1944.
Gift med Rut Hykkerud  i 1951. f. Lillevold med opprinnelse i Ålesund. 
Menighetsforstander i pinsemenigheten Filadelfia, Alta 1950 - 1969.
Overtok det administrative ansvaret ved Betania da Alma Halse døde i 1969. Karl Hykkerud ledet virksomheten i en svært avgjørende tid med store utfordringer i omlegging av drift og utbygging. I 1988 ble Hykkerud pensjonist, og Svein Iversen ble ansatt som adm. sjef ved Betania.
Aktiv i kommunepolitikken gjennom 20 år.
Viktig støttespiller i Alta Hagelag.
Han mottok i 1987  Det norske hageselskaps hederstegn.
I 1988 Norges Vels medalje for over 40 års virke ved Institusjonen Betania
I 1990 ble han tildelt Alta kommunes 1. Miljøpris for innsats for å forbedre det fysiske miljø i kommunen.
Som en kuriositet kan det også nevnes at han er kåret som medlem av "tusseladd" foreningen. En hedersbevisning som kun tildeles "søringer" som har en lang og aktiv samfunnsinnsats bak seg i Finnmark.

Karl Hykkerud hadde en aktiv pensjonisttilværelse som frivillighetsarbeider ved Betania, hobbykunstner og skribent.

 

 

se også:
artikkelen
"På skattejakt i Alta" om livet i gjenreisningstida i Alta". En artikkel av Karl Hykkerud
3 Minneord ved Karl Hykkeruds bortgang
2 Historiske bilder

4
3
2
1