Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Furuly sykehjem har ledige stillinger:
 
  • 70 % fast stilling som helsefagarbeider. Fra 01.07.17
  • 90 % vikariat som helsefagarbeider til og  med 31.08.18
  • 85 % fast stilling som sykepleier, snarlig tiltredelse.
  • 100 % fast stilling som sykepleier, snarlig tiltredelse.
  • 90 % vikariat som sykepleier, til og med 31.08.18
 
 
Bossekop sykehjem har ledige stilling:
 
  • 100 % vikariat som sykepleier til og med 31.08.18
 

Det kan bli andre stillingsstørrelser enn det som er oppgitt ved interne endringer.
Felles for stillingene; Todelt turnus med jobb hver tredje helg.
Det kreves norsk autorisasjon som henholdsvis hjelpepleier/helsefagarbeider eller sykepleier, gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, samt interesse for fagfeltet geriatri.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 
For nærmere opplysninger, kontakt virksomhetsleder Solfrid N. Lund, tlf. 456 08 417
solfrid@betania-alta.on
 
Søknadsfrist: innen 3.5.2017
 
Oppgi ref. nr 20170704
 
Fullstendig annonse som vist i avisa se pdf filen her...


SØKNADEN sendes inn elektronisk her...
(Ved problemer ved innsending eller andre spørsmål, kontakt oss på post@betania-alta.no
eller her...

Vi ønsker å gi et faglig godt tilbud i trygge og hjemlige omgivelser. Våre
kjerneverdier er kompetanse, raushet, ansvarlighet, nærhet og kreativitet.
Vi har et kristent verdigrunnlag, med fokus på den enkeltes verdi og vårt
medansvar for vår neste. Vår visjon er
Ansatte forutsettes å arbeide lojalt i forhold til institusjonens kristne verdigrunnlag.

 
4
3
2
1