Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Furuly sykehjem har ledige stillinger:
 
100 % fast stilling som sykepleier - snarlig tiltredelse eller etter avtale
85 % fast stilling som sykepleier - snarlig tiltredelse eller etter avtale
90 % vikariat som sykepleier, til og med 31.08.18
80 % fast stilling som helsefagarbeider - snarlig tiltredelse eller etter avtale
50 % fast stilling som helsefagarbeider - snarlig tiltredelse eller etter avtale
   
 

Todelt turns (dag/kveld) og jobb hver tredje helg.
Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og interesse for
fagfeltet geriatri. Du kan gjerne ha en videreutdanning innenfor geriatri eller demensomsorg.
Politiattest må fremlegges før ansettelse.

 

Tilsetting skjer på vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtale på tariff-området
Virke - Helse og sosiale tjenester. 2 % lønnstrekk til
pensjonsordning.
Tilsetting skjer med 6 mnd. prøvetid.

 
Sykepleiere gis 6 års tilleggsansiennitet. Det er også p.t. gitt lokale lønnstillegg utover minstelønna i tariff-avtalen både for sykepleiere og fagarbeidere.
 
For nærmere opplysninger, kontakt virksomhetsleder Solfrid N. Lund, tlf. 456 08 417
solfrid@betania-alta.on
 
Søknadsfrist: 4.10.2017
 
Oppgi ref. nr 20171809
 
 


SØKNADEN sendes inn elektronisk her...
(Ved problemer ved innsending eller andre spørsmål, kontakt oss på post@betania-alta.no
eller her...

Vi ønsker å gi et faglig godt tilbud i trygge og hjemlige omgivelser. Våre
kjerneverdier er kompetanse, raushet, ansvarlighet, nærhet og kreativitet.
Vi har et kristent verdigrunnlag, med fokus på den enkeltes verdi og vårt
medansvar for vår neste. Vår visjon er
Ansatte forutsettes å arbeide lojalt i forhold til institusjonens kristne verdigrunnlag.

 
4
3
2
1