Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen

Møteplassen er et åpent tilbud til deg som har eller har hatt psykiske problemer.
- også andre interesserte er velkommen innom.
“Møteplassen” er et sted du kan komme innom for å øke din daglige trivsel.
Her kan du komme deg ut av isolasjon og inn i sosialt fellesskap.
Du kan få nye erfaringer og utvikle de interesser og ressurser du har.
Brukerne og personalet samarbeider om de daglige aktiviteter og utviklingen av Dagsenteret.
Deltar også på andre arrangementer utenbys— som for eksempel:
Dansegalla i Tromsø, skifestival på Borkenes. Drar også på feriereiser.

 
Dagsenteret møteplassen kan tilby:

Sosialt samvær
Aviser / blader
Kafé
Formingsaktiviteter
bruk av symaskinen
veving
maling
trearbeid m.m.
Matlaging
Trim
Friluftsliv/turgåing
Reparasjon/ vask av tøy
Spill
PC/ Internett
individuelle tilbud

 
Alta bo- og dagsenter administrerer også to bo-prosjekter med forsterket bemanning.
 
 

Kontaktinformasjon Alta bo- og dagsenter

 
4
3
2
1