Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
  

 

Bossekop sykehjem har 14 sykehjemsplasser. Sykehjemmet har høy faglig kompetanse innen fagfeltet alders psykiatri. Gjennom mange år har sykehjemmet gitt tilbud til pasienter med spesielt urolig adferd.

Bossekop sykehjem er en del av omsorgstilbudet for eldre i Alta kommune. Kommune er oppdragsgiver og driften finansieres gjennom driftsavtale som regulerer en avtalt pris per plass per år.
Institusjonen drives etter Lov om helsetjeneste i kommunen § 4, jfr. Forskrifter for sykehjem og boform for heldøgns- omsorg og pleie.
For søknad om plass - se her...

 

 

4
3
2
1