Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 
 

Betania Driftsselskap har som formål å organisere fellestjenester for den driften som skjer tilknyttet stiftelsen Betania. Regnskapsenheten omfatter følgende områder: Administrasjonsavdeling, teknisk avdeling, Betania Vaskeri, Betania Hovedkjøkken Personalleiligheter  Trygdeleiligheter

Driftsselskapet selger varer og tjenester til følgende driftsenheter: 
Betania Bo- og Dagsenter (BBD)
Furuly Sykehjem (FS)
Furuly Barnehage (FB)
Furuhagen Trygdeboliger (FT)

4
3
2
1