Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

 

Barnehagen er opprettet i et samarbeid mellom Bossekop ungdomslag og Stiftelsen Betania, Alta, og har lokaler i BUL’s nye storstue ved siden av idrettsanlegget på Breverud.
Nærheten til idrettsanlegget med ulike ballidrettsbaner, ski- og turløype, gjør at det er naturlig for barnehagen å ha fysisk aktivitet som et av sine satsingsområder.
Vår visjon: ”Breverud barnehage:- med aktive barn og voksne i et trygt og omsorgsfullt læringsmiljø.”
Vi har foreløpig fire avdelinger med barn i alderen 1-3 år, dette vil endre seg etter hvert som barna blir eldre.
 
 

 
4
3
2
1