Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


 

 

78 44 65 10
 
  908 55 114 Avdelingsleder        
  474 86 051 Avdeling Havblikk        
474 86 053
Avdeling Utsikten
 
78 44 65 30
Kjøkkenet
Postboks 160
9502 ALTA
 
78 44 65 40
Administrasjonen
Bossekopveien 5
9513 ALTA
 
 
Org nr.: 976 694 430
15 sykehjemsplasser
 
bedr nr.: 976 719 212
Driftsavtale med Alta kommune
 
Kontonr.: 4901.05.10308
 
 
4
3
2
1