Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

  78 44 65 40        
    404 49 917 Rita Strøm
Kontakt Betania
 
    404 34 015 Lisbet Tangstad

Postboks 160
9502 ALTA

 
    404 15 808 Grete Opgård  
    907 94 280 Svein Iversen  
    917 50 647 Knut Klevstad Bossekopveien 6
9512 ALTA
 
   
 

 
Org. nr.: 976 699 610
Kjøkkendrift
Omsorgsboliger
 
Serviceavdeling i Stiftelsen
Vaskeri
Boliger/ Hybler
 
Administrasjonsenhet
Vaktmestersentral
 

4
3
2
1