Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

  19 78 44 65 70

 
3
Kontakt Betania (post@betania-alta.no)
Lill Andersen (styrer)
 
  Styrer 479 75 902 Lill Andersen 20

Postboks 160
9502 ALTA

 
  Avd 954 17 831 Storebasen  
  Avd 954 04 379 Lillebasen  
         
    78 44 65 00 Administrasjonen  
        2 Thomasbakkveien 22
9513 ALTA
 
       
 
  11 Org nr.: 996 667 308 11 Fire avdeilnger  
  11 54 plasser 11 Kristen formålsparagraf  
  11 Driftsavtale med Alta kommune 11    

  18 Priser 18 18 Søknad om plass
          18  
4
3
2
1