Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 
Furuly sykehjem høsten 2000 

 

 

  19 78 44 64 00 Sentralbord
3
Kontakt Betania (post@betania-alta.no)
 
    474 69 982 Almastua 20

Postboks 160
9502 ALTA

 
    474 72 747 Fjordblikk  
    474 63 350 Solgløtt  
    474 74 442 Furutoppen  
    474 75 611 Utsikten  
    468 24 816 Camilla Pedersen  
    456 17 084 Ravdna H. Hætta 2 Furuly 22
9518 ALTA
   
    456 08 417 Solfrid N. Lund  

  11 Org. nr. : 976 694 430 11 35 sykehjemsplasser
  11 Bedr nr.: 973 190 113 11 5 pleiegrupper  
  11 Konto nr.: 4901.05.10308 11 2 enheter for aldersdemens  
  11 Driftsavtale med Alta kommune      

        18 Søknad om plass
4
3
2
1