Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
  

 

Furuly sykehjem har 35 plasser, alle som enerom med toalett og dusj. Sykehjemmet er delt inn i 5 grupper.

Ved siden av de faglige krav, tillegges trivsel og miljø stor betydning. I institusjonens vedtekter §3 heter det: «Målet skal være å drive et sosialt helsearbeid i overensstemmelse med gjeldende regler, ut ifra et kristent idealistisk livssyn. Det skal legges stor vekt på å skape et aktivt, godt miljø med medmenneskelig respekt og forståelse.»
Alle beboerne har hver sin primærkontakt.  
Furuly sykehjem er er en del av omsorgstilbudet for eldre i Alta kommune. Kommune er oppdragsgiver og driften finansieres gjennom driftsavtale som regulerer en avtalt pris per plass per år.
Institusjonen drives etter Lov om helsetjeneste i kommunen § 4, jfr. Forskrifter for sykehjem og boform for heldøgns- omsorg og pleie. 
For søknad om plass - se her...

 
4
3
2
1