rådgiver/konsulent

Betania Alta søker rådgiver/konsulent til vår administrasjon

Søk her: Jobbe hos oss!

Vi trenger en ny kollega i administrasjonen hos oss i Betania Alta. Er du sulten på nye utfordringer og har et glødende ønske om å være med å bygge videre på et kompetent og fremtidsrettet fagmiljø i vårt nedslagsfelt, er du kanskje den rette?Betania Alta er i en omstillingsperiode og det stiller krav til fleksibilitet og et vidt interessefelt hos deg. Oppgavene kan tilpasses kompetansen din, men det forutsettes at du har evne, lyst og mot til også å begi deg ut i ukjent terreng. Det vil bli justeringer i oppgavene innenfor administrasjonen, både fordelingen og faglig.

Betania Alta er en ideell stiftelse med virksomhet rettet mot sårbare grupper i samfunnet. Personlig egnethet vektlegges.

Viktige arbeidsområder vil være

Rådgivning i forhold til regnskap, budsjett og annet innenfor økonomiområdet

 • Samarbeide tett med lønns- og personalavdelingen
 • Effektivisering og utvikling av interne og eksterne prosesser
 • Rapporteringer mot offentlige myndigheter
 • Bistå i produksjon av rapporteringsdata knyttet til prosjektmidler
 • Gi lederstøtte på gjeldende lov- og avtaleverk innen økonomiområdet, interne rapporteringsrutiner
 • Være kontaktpunkt mot regnskapsbyrå, revisor og andre samarbeidsparter
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen med utgangspunkt i søkers kvalifikasjoner og arbeidsgivers behov

Det leggge stor vekt på fleksibilitet og tilpassningsdyktighet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor økonomi/administrasjon.
 • Kravet til formell utdanning kan kompenseres med særlig relevant erfaring/praksis.
 • Digital kompetanse er en forutsetning. Solid erfaring i bruk av Excel er ønskelig.
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

 • God tallforståelse og strukturert arbeidsform.
 • Være systematisk og analytisk
 • God relasjonsbygger
 • God problemløser
 • Normal arbeidskapasitet, er kvalitetsbevisst og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, er selvstendig, kommuniserer godt og trives i et hektisk miljø
 • Sulten på nye utfordringer og et glødende ønske om å være med å bygge opp et kompetent og fremtidsrettet fagmiljø i vårt nedslagsfelt.
 • God selvledelsesevne, samarbeidsevner og serviceinnstilling.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Evne til å møte mennesker i ulike livssituasjoner med empati, modenhet og trygghet

Vi tilbyr

 • En organisasjon i utvikling der du blir en viktig bidragsyter.
 • Gode muligheter til å påvirke egen hverdag og utvikling i organisasjonen
 • Kontinuerlig læring og egenutvikling gjennom arbeid innenfor mange enesteområder
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer.
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • God pensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Andre opplysninger

 • 100% fast stilling i Alta.
 • Vi vil be om minimum to referanser. Søkere må legge ved relevante attester og vitnemål som fremlegges ved intervju.
 • Tilsetting skjer med 6 mnd. prøvetid.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Lønns-/personalrådgiver: Grete K. Opgård, tlf.: 404 15 808, epost: greteo@betania-alta.no Driftsleder: Knut Klevstad, tlf.: 917 50 647, epost: knut@betania-alta.no

Søknadsfrist onsdag 15.11.2023