Med omtanke for de
svake og mot til å
fronte de sterke

Betania Alta er den største private stiftelsen som driver med omsorgstjenester på non-profitt basis i Finnmark. Vi jobber innen fire områder:
• Barnevern
• Omsorgsboliger
• Rus- og psykiatri
• Barnehager

Vi tilbyr institusjons basert barnevern, psykiatrisk dagsenter og ca. 40 omsorgsboliger innenfor eldreomsorg og psykiatri, samt to barnehager med 118 barnehageplasser.

Hvorfor velge Betania Alta?

Betania Alta driver sin virksomhet på ideell basis. Dette betyr i praksis at:

• Betania Alta bruker ressurser til å utvikle tilbudet lokalt
• Betania Alta tar vare på mennesker i sårbare situasjoner og med spesielle behov
• Betania Alta preges av idealisme og handlekraft
• Betania Alta går ofte noen skritt ekstra med brukeren
• Betania Alta tenker langsiktig
• Betania Alta bidrar til å styrke idealismen i samfunnet
• Betania Alta utvikler bruken av frivillige

Engasjert omsorg er det viktigste vi gjør

I stedet for å ha mange nedskrevne verdiord, ønsker vi at medarbeiderne våre skal være bærere av dem. Vi vet at pasienter, pårørende, barn og foreldre merker at de har engasjerte mennesker rundt seg i små og store ting i hverdagen. Derfor har vi valgt disse ordene som våre verdiord – engasjert omsorg.