54Barnehageplasser
2Avdelinger
14Ansatte

Barnehage med fokus på kosthold og aktivitet

Breverud idrettsbarnehage ligger i praktiske og moderne lokaler tilknyttet idrettsanlegget  til BUL i Bossekop. Vi har fotballbane, idrettshall, volleyballbane, gapahuk, grillstue, skog og skiløype rett utenfor gjerdet. Våre fokusområder er kosthold og bevegelse.

Lek og trygghet

Breverud idrettsbarnehage tilrettelegger for aktiviteter på barnas nivå. Vi har skiskole, skøyteskole, fotballskole, friluftsuker og mange turer i skog og mark. Ungene blir kjent med en rekke aktiviteter og lærer i trygge og rause omgivelser.

Hyggelige måltider med sunn mat

Til måltidene samles vi ofte rundt kjøkkenbordet, og opplevelser rundt mat er en viktig del av dagen. Vi baker egne brød og lager sunne og næringsrike måltider. Vi tilbyr alle måltider (fullkost).

Fleksibilitet til barnets beste

Barnehagen har store og luftige rom med muligheter for ulike gruppestørrelser og tilpassede aktiviteter. I barnehagehverdagen deler vi barnegruppa slik at barna føler gruppetilhørighet, og med faste voksne som har ansvar for den enkelte. Alder, modenhet og barnets forutsetninger avgjør hvilken gruppe barna blir en del av.
Lillebasen er det plass til 18 barn under tre år. Vi er seks ansatte: to pedagogiske ledere, en barnehagelærer og tre fagarbeidere.
Storbasen er det plass til 36 barn fra tre år og opp. Vi er seks ansatte: to pedagogiske ledere, to barnehagelærere og to fagarbeidere.
Du kan lese mer om hvordan vi jobber på de ulike avdelingene i barnehagen i årsplanen som du finner i menyen til venstre på denne siden.