Et godt sted å være
– et godt sted å lære

Ledige stillinger Furuly barnehage

Ledige stillinger Breverud barnehage

Bli med inn i Betania Altas barnehager

Furuly kulturbarnehage og Breverud idrettsbarnehage har et variert og innholdsrikt tilbud for ditt barn. Barnehagene har hver sin unike profil. Furuly vektlegger kultur, med drama og natur som fokusområder, mens Breverud har fokus på kosthold og bevegelse.

Moderne lokaler og flotte uteområder

Barnehagene har moderne, praktiske og spennende lokaler. I tillegg har vi flotte uteområder med turterreng og god plass for aktiviteter knyttet til lek og læring. Vi har artige aktiviteter ute gjennom hele året.

Hvert barn skal bli sett og møtt der det er

Barn og foreldre forteller at de opplever engasjerte mennesker i barnehagene våre. Medarbeidere som lever og jobber etter verdiordene – engasjert omsorg – og som skaper en atmosfære av trygghet gjennom sine holdninger. Hvert enkelt barn får ta sin plass, samtidig får de utfordringer som er tilpasset alder og personlighet.

Vi tar vare på hverandre

Våre barnehager har utvidet kristen formålsparagraf, og vi markerer kristne høytider og tradisjoner. Det viktigste i det kristne verdigrunnlaget ligger i å se verdien av det enkelte menneske og å elske sin neste som seg selv.

Furuly kulturbarnehage

En godt etablert barnehage i moderne lokaler øverst i Apanes. Barnehagen preges av skaperglede – drama, dans, egne og andres tradisjoner og stimulering av utforskertrang. Barnehagen har flotte utearealer.
Fokusområder: drama og natur.

Breverud idrettsbarnehage

Drives sammen med Bossekop idrettslag i praktiske og moderne lokaler ved idrettsanlegget i Bossekop. Vi har fotballbane, idrettshall, volleyballbane, gapahuk, grillstue, skog og skiløype rett utenfor gjerdet.
Fokusområder: Kosthold og bevegelse.