64Barnehageplasser
5Avdelinger
16Ansatte

Skapende aktiviteter

Barnehagen preges av skaperglede gjennom blant annet drama, lek og sang. Vi er en kulturbarnehage, og for oss handler kultur om å videreføre og formidle tradisjoner, samtidig som vi er åpen for nytenking og ulike kulturer.

Barn foran maleri
Åpen dag i Furuly barnehage da Betania feiret 80 år

Nærmiljøet ved barnehagen brukes aktivt

Fokusområdene våre er drama og natur. Vi stimulerer utforskertrangen, og vi bruker naturen rundt oss til lek, læring og fysiks aktivt. Ungene lærer å høste av naturen, og de leker der gjennom alle årstidene. Vi er mye ute og liker å bruke naturen.

Barn og voksne trives godt med barnehagen

Vi har mye glede og humor i hverdagen, og barna gir uttrykk for at de trives godt. Det samme gjør foreldre og ansatte.

Vi har ulike spesialrom med plass for mange spennende aktiviteter og lek gjennom året. Ungene elsker å bruke våre kunstrom, konstruksjonsrom, puterom og våtrom, både i frilek og i voksenstyrte aktiviteter. Vi bruker mye tid på teater, sang og musikk og lesing.

Stabile relasjoner og trygge rammer

Barna i barnehagen er delt i små, faste grupper med faste voksenpersoner. Barna får en trygg ramme hvor de får utfordret seg gjennom lek og læring, ute som inne. Samtidig får de stabile voksne som ser behovene deres, og som er der barna er.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber på de ulike avdelingene i barnehagen i årsplanen som du finner i menyen til venstre på denne siden.