2018

 

Egil Svartdahl

I forbindelse med at Egil Svartdahl fikk utmerkelsen Medierosen (2005), ble det sagt at: «…han er god til å lytte og har en særlig nærhet til mennesker han intervjuer og likeså til seerne. Han er kreativ og original og samtidig dyktig til å kommunisere sitt budskap.»

Svartdahl er en av landets aller fremste talere og kommunikatorer. Hans store styrke er å kombinere replikken som får salen til å runge av latter, samtidig som alvoret henger igjen når latteren stilner.

I snart 30 år har Egil vært frontfigur som programleder i en rekke TV programmer. Han har ledet flere av landets største frimenigheter og er ettertraktet som foredragsholder og motivator. Gjennom å ha ledet nærmere 900 frivillige medarbeidere, og 25 ansatte har han bred erfaring i organisasjonsarbeid og lagbygging.

Egil Svartdahl har besøkt fagdagene våre tidligere. En entydig evaluering ga tilbakemelding om at dette vil vi høre mer av.

 

Se og bli sett i selfie-samfunnet

Menneskets mest grunnleggende behov er å bli sett. Når vi blir sett, får vi
en opplevelse av egenverdi og at vi bety noe for noen. Vårt selvbilde og vår selvfølelse formes av hvem vi speiler oss i.
At dagens unge kalles for «selfie-generasjonen» handler selvfølgelig om den digitale revolusjonen og den digitale eksplosjonen på sosiale medier. Noen psykologer hevder at vi står midt i en narsissistisk epidemi.
Hvordan kan vi se andre hvis alle er mest opptatt av å bli sett?

Den Gode Samtalen

Det er mange som er gode til å prate om løst og fast, men samtale er en kunst. Den gode samtalen kjennetegnes av åpenhet og ærlighet, nærhet og varme, nysgjerrighet og respekt. Mange av oss opplever den gode samtalen så berikende at om vi ikke kan delta selv, hører vi gjerne på andre som samtaler sammen.

Noen ganger må vi våge å ta «den vanskelige samtalen». Det kan være krevende samtaler som ledere må ta med underordnede eller kollegaer må ta med hverandre. Hvordan kan vi bli bedre til å samtale om vanskelige saker som kan berøre såre følelser?

Prester og pastorer bruker mye tid på å lære seg talekunsten for å beherske monologen. De har god trening i enetalen. Dialogen derimot, kan for noen virke truende. I foredraget ”Den Gode Samtalen” deler Egil Svartdahl raust fra sin brede erfaring og viser gode eksempler fra programmene han har ledet.

Etikk, ja takk! – men kan det lønne seg?

Foredraget Etikk, ja takk! – men kan det lønne seg? handler om verdibasert liv og ledelse:

Stadig oftere settes det fokus på etikk i næringsliv og organisasjonsliv, og det er derfor økende ønske om kunnskap og erfaring som fører til veiledende samtaler om etikk og moral. Gjennom dette foredraget gir Svartdahl oss dypere innsikt i noen av de viktige veivalgene vi står overfor i familieliv, yrkesliv og samfunnsliv. Han hjelper oss til å sette moral på dagsorden – uten å moralisere!

Etiske dilemmaer setter oss på prøve i hverdagen. Selv om det ikke er entydige svar på spørsmål som handler om etikk og moral, kan vi lære oss til å se forskjell på rett og galt. Det er veien til det gode liv.

 


 

 

Roger Finjord: Jakten på det gode laget

Roger Finjord må være en av
Norges beste foredragsholdere!
3. gang jeg hører ham
– like begeistret!

Hege Yli Melhus Ask, Gjensidige
Konserndirektør, Privatmarked

 

Jakten på det gode laget

Et foredrag som både gir deg humoristiske historier, og samtidig tar deg med
inn i alvoret i lederskap og samspillet mellom mennesker.
Humør og seriøsitet går hånd i hånd gjennom foredraget når det snakkes om
røtter, stolthet og identitet.
Han underholder og motiverer. Med sin blanding av humor og visdom, fengsler
han sitt publikum.
TEMA SOM PRESENTERES I FOREDRAGET:
• Humør og seriøsitet. To sider av samme sak.
• Hva er det som kjennetegner den gode garderobelukta?
• Raushet
• Unne og beundre
• Kultur og identitet
• Stolthet i hverdagen
• Hva ser vi etter i hverdagen. Hva er ditt bidrag?
• Hvordan kan DU utgjøre en forskjell på din arbeidsplass?

 


2017

 Glede og trivsel på jobb!
 • Å trives i jobben og med hverandre
 • Jobben og livet – ønsket om det gode liv
 • Kjennetegn på gode arbeidsfellesskap
 • Når kommunikasjonen blir vanskelig
 • Å stå i arbeid og press over tid
 • Hvordan ivareta seg selv og andre

Tidspunkt: 24. og 25. april 2017

Foredragsholdere:  Janne-Monica A. Kaarigstad og Leif Hafnor fra Viken senter i Bardu


 

2016

“Å bli mitt beste jeg…”
 • Om menneskers grunnleggende forventninger, drivkrefter, behov og ressurser. Endringspsykologi.
 • Det trygge, støttende og motiverende arbeidsmiljø – hva, hvorfor, hvordan. God HMS i praksis…
 • Verdsettende kommunikasjon, relasjonskompetansen og relasjonskvalitet Fra teori til praksis
 • Indre vs. ytre motivasjon
 • Om teamtenkning og teambygging
 • Fra empati og medfølelse- til også å praktisere «selvmedfølelse»
 • Hvordan styrke kommunikasjon, motivasjon, egenverdi og selvbilde – slik at alle føler seg «god nok» …?

Tidspunkt: 2. og 3. mai 2016

Foredragsholder: Trond Edvard Haukedal


 

2014

Rus og arbeidsliv

Hva må leder gjøre, hva kan tillitsvalgt og verneombud bidra med, er noen sentrale tema. Det vil bli skissert hvordan Akan modellen kan benyttes for å sette i verk et hjelpetiltak overfor en ansatt med problemer. Spill problematikk som går ut over arbeidet er et forholdsvis nytt felt for oss – hva er privat, og når har arbeidsplassen en rolle med å ta fatt i spill?

Foreleser: Hans Ole Berg

 

Mobbing og arbeidsliv

Forsberg har skrevet to bøker: «Aldri for sent å bli et lykkelig barn» og «Mannen som ble et lykkelig barn».

I foredraget vil han fortelle om sin bakgrunn. Han forteller om sin oppvekst hvor mobbing var hverdagen. Han vil også berette om hvordan livet snudde og han klarte å etablere et nytt livsbilde for seg og sine.

Det er en historie om hvordan manglende nettverk og fravær av offentlig oppfølging holdt på å ødelegge totalt. Foredraget er sterkt, og vil gi deg mange tanker om din arbeidsdag relatert til temaet mobbing.

Foreleser: Terje Forsberg

 

Mindfulness-based stress reduction

Tilstedeværelse er det som utgjør en av de små forskjeller i et møte som oppleves godt eller ikke godt. Vi kan ikke bli bedre i tilstedeværelse ved kun å snakke om det. Vi må trene og lære gjennom egen kropp, tanker og følelser.

Vi øver oss på å se på virkeligheten slik den er, og vi kaller denne måten å oppfatte på tilstedeværelse eller våkent nærvær. Vi blir mer klar over vår egen måte å oppfatte verden på. Vi blir mer bevisst ved at vi gjenkjenner, og dermed lettere kan, om det er ønskelig, foreta nye valg og justeringer.

Foreleser: Anne Gerd Samuelsen

 

Helsefremmende arbeidsplasser

Anne Gerd Samuelsen vil snakke om helsefremmende arbeidsplasser med fokus på arbeidsglede, kommunikasjon, samspill og verdighet.

«Opplevelsen av ikke å bli lyttet til er den hyppigste klagen blant ansatte overfor ledelsen, uansett sektor. Hvis du er deg bevisst at du selv er det viktigste instrumentet til å få til et godt samspill, så blir du mer tolerant, mindre dømmende, bedre til å lytte, samtidig med at du får en ro i deg selv, mener Anne Gerd Samuelsen.»

Foreleser: Anne Gerd Samuelsen

Tidspunkt: 18. og 19. mars 2014

 


 

2013

Etikk og kommunikasjon – Å skape den gode dagen

Henrik skal snakke om “Etikk og verdier i en hektisk hverdag: Hvordan får vi til å snakke om det høye og visjonære midt i en krevende hverdag?” De aller fleste av oss har høye ambisjoner for det uegennyttige og idealistiske arbeidet vi gjør for og med andre mennesker. Hverdagene kan ofte være slitsomme og hektiske, og mange utfordringer vi står overfor, er vanskelige og krevende. Da er det viktig å ta vare på både etikken, verdiene og entusiasmen som tjenesten vår, arbeidet vårt og fellesskapet vårt bygger på. Henrik vil reflektere rundt — og utfordre oss på — hvordan vi kan bli flinkere til å finne igjen det høye og store i den helt konkrete tjeneste vi står i, i det daglige.

Foreleser: Henrik Syse

 

Jeg ser hva du sier

Et foredrag om det viktigste og vanskeligste vi gjør; kommunikasjon. Ingen kan velge å ikkekommunisere. Non-verbal kommunikasjon taler like sterkt som ord, og det handler ikke bare om HVA vi sier men aller mest om HVORDAN. God eller dårlig kommunikasjon påvirker hvordan vi har det i forhold til partner, venner, kolleger, pasienter og alle rundt oss. Det er viktig å bli bevisst og jobbe med sin egen kommunikasjon. Dette er et foredrag om noe av det viktigste vi gjør, med konkrete eksempler og mye humor.

Forelesere: Per Anders Nordengen

 

Livsglede i livsalvoret

Livet spenner mellom store ytterligheter. Ingen går gjennom livet uten å oppleve både gleder og sorger, latter og tårer. Livet er både muntert og alvorlig. Til tider tar alvoret overhånd. Sykdom, ulykker, tap eller ytre hendelser kan være så vonde at de preger hele tilværelsen. Smerten kan komme brått, eller den kan snike seg inn over tid. Livet er urettferdig. Det vonde rammer tilfeldig. Det er kort avstand mellom ytterlighetene. Kun én bokstav mellom lykke og ulykke. Vi må være forberedt på at enda mindre kan skille i virkeligheten. Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgledene som finnes. Det handler om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble. Dette foredraget gir ingen endelige svar, og det lodder ikke dypt i de store og vanskelige spørsmålene som  berøres. Men det er ment som tankevekkende smakebiter om hvordan lete fram livsglede midt i alvoret.

 

Endelig er det mandag

Dette foredraget er spennende, fargerikt og ikke minst inspirerende. Ny giv til egen hverdag ved bruk av humor og ord til ettertanke. Her er et utdrag overskrifter fra Endelig Mandag!:

 • Hold fokus på det som er bra – det er alltid noe som fungerer
 • Let etter det positive i det negative
 • Lag en skrytekultur – et miljø som gir selvtillit og god selvfølelse
 • Det du sender fra deg, er det du også får tilbake – alt starter med deg
 • Hva skaper motivasjon – finn din egen drivkraft
 • Endelig Mandag – din iver etter å møte din egen hverdag
 • Ferie og fritid er bonus – det er hverdagen vi må fargelegge
 • Litt mer enn det som forventes av deg – du kan skape en forskjell
 • Hvordan ser du ut når du er på ditt beste
 • Humor – vår billigste og beste vitamin
 • Ikke vent på at andre skal gjøre deg tilfreds, ta ansvar selv
 • Hvorfor er noen mer tilfreds enn andre

Forelesere: Karin Fevaag Larsen

Tidspunkt: 17. og 18. april 2013

 


 

2012

Å skape den gode dagen  – i omsorgssektoren

Elisabeth Rosenvinge og Kari-Merete Aamo presenterte to prosjekter fra Utviklingssenter for sykehjem i Oppland. Det første er et miljøbehandlingsprosjekt. Det hadde som formål å øke bevisstheten om miljøbehandlingstiltak, samt legge opp til aktiviteter basert på hva beboerne ved sykehjemmet ønsket. Dette prosjektet er avsluttet.

Det andre heter «opp av stolen». Prosjektet har flere delmål, først og fremst kartlegging av apati og tiltak rettet mot beboere med apati. Det iverksettes individuelle tiltak, basert på pasientopplysninger. De presenterte ulike metoder/verktøyene de har brukt i dette arbeidet. Prosjektet har også som mål å øke kompetanse om miljøbehandling hos de ansatte.

Elsa Kommedahl fra Bodø, foreleste om det å skape den gode dagen.  Sykehjemmet hun er leder for har et stort fokus på miljøarbeid og har fått til svært mye i forhold til å skape innhold i sykehjemshverdagen. Elsa vil fortelle om hvordan de arbeider og dele sine erfaringer med oss.

Forelesere: Elisabeth Rosenvinge, Kari-Merete Aamo og Elsa Kommedahl

 

Formålsparagrafen – trivsel for barn og trivsel for voksne – to sider av samme sak

Nakling og Melvold har en sterkt tro på at glede, engasjement, glød og entusiasme kan bringe et hvert menneske veldig langt. I arbeidet med mennesker er en slik holdning til dagen, utfordringer, prøvelser og hverandre veldig viktig. De vil fokusere på den nye formålsparagrafen og om hvordan skape trivsel både for barna og de voksne.

Det var en gang da neste alle barn i barnehagen var over 3 år. Nå ser barnehageverden ganske så annerledes ut. Nakling og Melvold satte fokus på de yngste barnas vilkår for danning og deltagelse i et demokratisk samfunn. Hvor autonome og aktiv deltagende skal vi tillate at barna er i egen hverdag? Når danning har erstattet oppdragelse i formålsparagrafen  – hva har det å si for voksenrollen i barnehagehverdagen?

Forelesere: Nina Nakling og Line Melvold

 

Det gode kommer ikke alltid ovenfra.
Om kunsten å lede seg selv…

Arbeidsdagen kan være utfordrende og krevende for mange. Egil Svartdahl sier i sitt foredrag at «Det gode kommer ikke alltid ovenfra».  Årsaken til at mange bare får realisert en del av sitt eget potensiale, er at de ikke evner å lede seg selv. Mange som lykkes har lært seg kunsten å lede seg selv først.

I en tid med store endringer, raskt tempo og økonomiske utfordringer forutsettes det handlekraft, motivasjonsevne og trygge medarbeidere.

Om vi skal være ærlige mot oss selv, så er det verken våre overordnede eller underordnede som gir oss de størst utfordringer. Det mennesket som er vanskeligst å lede, er meg selv!

Forelesere: Egil Svartdahl

 

Et øyeblikk jeg lever!

Vi bygger et samfunn der hvor alt går raskere og raskere.

– Alt som tar tid, er en trussel.
– All form for friksjon må fjernes.

Tekniske nyvinninger hjelper oss å spare tid, men vi begynner å merke bivirkningene! Utbrenthet er ikke et nytt og moderne fenomen – men det er forholdsvis nytt at så mange unge mennesker føler seg utladet og utmattet. Vi er blitt eksperter på å kommunisere med datamaskiner og koble oss opp mot tekniske innretninger, men mange sliter med å komme nær andre mennesker på et emosjonelt plan.

I dette foredraget settes fokus på utfordringene i høyhastighetssamfunnet, og Svartdahl gir råd om hvordan vi kan helbrede hastesyken!

Forelesere: Egil Svartdahl

 

Framsnakking

Siden mars 2010 har ordet framsnakking fått over 235 000 medlemmer på Facebook, og med det slått både Rosenborg og Jens Stoltenberg. Kongen har brukt ordet, kronprinsen har brukt det, prinsessa og dronninga også, men mest av alt engasjerer det vanlige folk. Svein ble av bladet Nordlys plassert på 1. plass på maktlista for 2010 innafor kategorien samfunn, blant annet på grunn av hans engasjement knyttet til framsnakking.

Forelesere: Svein Spjelkavik

Tidspunkt: 25. og 26. april 2012

 


 

2010  Omsorg med tvang – De vanskelige valgene, og hva de gjør med oss

 

Tvang versus omsorg – etiske dilemmaer i hverdagen

Foreleser: Birger Lillesveen

 

Når tvang fører til trusler og vold – hvordan kan vi takle det, og ivareta oss selv og andre?

Foreleser: Ole Greger Lillevik

Tidspunkt: 27. og 28. april 2010


 

2009 Etikk og livsmestring

 

Hverdagsetikk: Den etiske fordring, hverdagskultur og arbeidsglede

Foreleser: Marie Aakre

 

Konge i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger?

Foreleser: Ingvard Wilhelmsen

Tidspunkt: 10. og 11. mars 2019


 

2008 Nærvær og begeistring

Nærværskompetanse
Møte med deg selv- og andre

Forelesere: Jan Aasmann Størksen og Ingunn Størksen

 

Begeistringsdag – vi feirer det som lykkes!

Forelesere: Magnar Kleiven

Tidspunkt: 1. og 2. april 2008


 

2007 Relasjoner mellom brukere, ansatte og pårørende

 

Eldre og eldreomsorg i Nord-Norge fra 1880-åra til mellomkrigstida
Diskuksjon om pårørendes rolle før og nå – Kan vi lære noe?

Foredragsholder: Ingunn Elstad

 

Å være- og å møte pårørende

Foredragsholder: Jan Norum

 

Nærvær og fravær – helse og sykdom.
Å lære å jobbe med livet
Å lære å leve på jobben

Foredragsholdere: Unni-Lisbeth og Magnar Kleiven

Tidspunkt: 20. og 21. mars 2007


 

2006 Omsorgsverdier og «Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring»

 

Omsorgsverdier i en markedspreget endringstid

Hva er verdier verdt?

– Moralens sjanser i markedets tidsalder
– Hva teller når det telles?
Verktøy i verdiarbeidet
Personalomkostninger og personalstøttei omsorgstjenesten

Foredragsholder: Marie Aakre og Jan Norum

 

…og bedre skal det bli!

Hvordan dra nytte av kvalitetsindikatorer i forbedringsarbeidet? Nye muligheter ved registrering i IPLOS!

Erfaring fra IPLOS og kvalitetsarbeid i Finnmark. Høring om arbeidet i kommunene.

Foredragsholder: Marit Kise, Elisabeth Vatten og Kristian Johnsen.

Tidspunkt: 9. og 10. mars 2006