Der små øyeblikk
får stor betydning

Respekt og omtanke gir trygge botilbud

Furuly sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser der alt er lagt til rette for en god hverdag.

Det er et stort skritt å flytte på sykehjem

Overgangen er stor både for beboer og for pårørende. Vi ønsker å gjøre overgangen så skånsom som mulig for alle parter. Vi oppfordrer til at beboerens rom innredes med personlige og kjente ting, sånn som litt møbler, bilder og lignende, slik at beboeren kan gjenkjenne det som sitt. Samtidig må det tas hensyn til at det skal være plass til eventuelle hjelpemidler og at det skal være enkelt å holde rent. Derfor må det ikke overmøbleres og man kan heller ikke ha gulvmatter. Fellesarealene er også innredet med det som mål at det skal være hjemlig og bidra til å skape en trygg atmosfære.

Kontaktpersoner

Det er fast personell tilknyttet hver avdeling. Beboerne har derfor et begrenset antall ansatte å forholde seg til i hverdagen. Alle får i tillegg faste kontaktpersoner: En sykepleier, som er den som følger opp det sykepleiefaglige, sånn som legevisitter, årsgjennomganger, ernæringskartlegginger og lignende. En helsefagarbeider som vil ha hovedansvar for det praktiske rundt beboeren, f.eks orden i garderobeskap og rom, dialog med pårørende om innkjøp ved behov (f.eks klær). Pårørende vil få informasjon om hvem som innehar disse rollene, og hoveddialogen med avdelingen blir å gå gjennom disse.

Mennesker har ulike behov, uansett alder

Vi har som mål og skape gode øyeblikk i form av aktiviteter og tilstelninger som oppleves meningsfulle for den enkelte. Det kan være sammen med andre beboere eller individuelt. Det legges opp til variasjon i felles arrangement, slik at alle får noe som passer for dem. Vi har faste aktiviteter som bingo, sangstunder, trim, andakter, besøk fra barnehagen og felles kaffe. I tillegg arrangeres det konserter, utflukter, markeringer i forbindelse med høytider, grillfester og lignede igjennom året.

Hjemmelaget mat fra eget kjøkken

Betania har eget storkjøkken som produserer all mat for Furuly sykehjem. De lager middag og lunsj, og i tillegg baker de brød og kaker. Det tilrettelegges for de som har behov for spesialkost eller beriket ernæring.

Nystekte vafler til fredagskaffen!

Omsorg for hele mennesket

Alle beboere skal møtes med respekt, forståelse og omtanke for hva akkurat han eller hun trenger. Vi ønsker å se hele mennesket og gi omsorg på flere plan. Med utgangspunkt i hvordan personens livshistorie og hvordan han/hun selv opplever sin situasjon, vil vi tilstrebe å møte både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov hos den enkelte.

Omsorgsboliger for eldre

Betania Alta har 10 leiligheter i omsorgsbolig for eldre som Alta kommune disponerer. Omsorgsboligene ligger i Furuhagen like i nærheten av Furuly sykehjem i Apanes.

Alle sykehjemsplasser og omsorgsboliger tildeles gjennom vedtak fattet i omsorgsadministrasjonen i Alta kommune.

En ideell aktør i Altasamfunnet

Furuly sykehjem er en del av omsorgstilbudet for eldre i Alta kommune, og aktiviteten bygger på vår samarbeidsavtale med kommunen. Betania Alta har drevet omsorgsarbeid i Altasamfunnet i 80 år.

Spørsmål om alt fra bursdagsfeiring til røyking

Både pårørende og den som skal flytte, har ofte mange spørsmål om hvordan det er å bo på sykehjem ved Betania. Hvordan er det med måltider og klesvask? Og hva med telefon og besøk?

Her har vi samlet svar på mye av det folk lurer på.

Faren min får bestemme over seg selv på sykehjemmet, og det var viktig for oss begge

Furuly sykehjem

Furuly sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser øverst i Apanes. Det er plass til 35 beboere, og alle får tilbud om enerom med eget bad. Sykehjemmet er delt inn i fem grupper. To av dem er skjermede enheter for personer med demens, og tre er somatiske sykehjemsgrupper.